21 Ağustos 2013 Çarşamba

Kristal Kaysı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Başvuruları başladı

15 Kasım 2013 akşamı, Açılış Töreni ile perdelerini açarak sinemaseverlere sanat dolu bir hafta yaşatacak olan 4. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması için başvurular başladı! Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından; T.C. Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Malatya Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’nin destekleri ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film yarışmasına katılım için son başvuru tarihi 20 Eylül 2013. Sinemamızın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak; sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek; filmlerin yaratıcı ekiplerine katkı sağlamak; sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılım için başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak engel değil.
Katılımcıların festivalin www.malatyafilmfest.org.tr adresli web sitesinde yer alan Festival Yönetmeliği’ni dikkate alarak başvuru formunu ve formda istenen tüm materyalleri Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinasyon Merkezi’ne göndermeleri gerekiyor. 

Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya kabul edilen 10 film, 15-21 Kasım 2013 tarihleri arasında ana jürinin karşısına çıkacak.

Kristal Kayısı Ödülü’nün yanı sıra En İyi Filmin 75.000 TL, En İyi Yönetmenin 15.000 TL; En İyi Kadın, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Seneryo’nun 10.000 TL para ödülü de kazanacağı yarışmada ödüle değer görülen film sahiplerine ödülleri 21 Kasım 2013 Perşembe gecesi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Festival Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-21 KASIM 2013 4. ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. AMAÇ
Sinemamızın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak; sanat değeri yüksek filmlerin yapımını
özendirmek; filmlerin yaratıcı ekiplerine katkı sağlamak; sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda
tanıtımını sağlamak ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Uzun Film
Yarışması düzenlenmiştir.

2. FESTİVAL VE YARIŞMA ORGANİZASYONU

Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ve festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması’nın
organizasyonu Malatya Kayısı Araştırma - Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir.

3. YARIŞMA TARİHİ

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması’na başvuru
yapan filmler, ana jürinin karşısına 15-21 Kasım 2013 tarihleri arasında çıkacaktır.

4. KATILIM KOŞULLARI

a) Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Eylül 2013 Cuma günüdür.

b) Yarışmaya Kasım 2012 tarihinden sonra tamamlanmış ve eser işletme belgesi almış olan filmler

katılabilir.

c) Yarışmaya, dünyada uzun metrajın standart ölçüsü olarak kabul edilen, 60 dakikanın üzerindeki

filmler başvurabilir.

d) Yönetmen ya da yapımcı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Başka festivallere katılmış

ya da ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Malatya Uluslararası Film
Festivali’ne katılmış, başvurmuş ancak yarışmaya kabul edilmemiş filmler hiçbir suretle yarışmaya
katılamazlar. Ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında (pay TV kanalları dâhil) gösterilmiş ve
DVD/Bluray baskıları satışa sunulmuş filmler yarışmaya kabul edilmezler.

e) Yarışma ulusal uzun film alanında yapılacaktır, bu nedenle filmin yapımcılarından en az birinin

ya da yönetmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

f) Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır ya da yerli yapımcının teknik ve sanatsal

katkısı, aşağıda belirtilen “Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm” cetveline göre 22 puanlık
sistemde asgari 14 puanı sağlamalıdır:


 UNSUR
PUAN
 Yönetmen
   3
 Senarist
   3
 Özgün Müzik Bestesi
   1
 Başrol Oyuncusu 1
   3
 Başrol Oyuncusu 2
   2
 Karakter Oyuncusu
   1
 Sanat Yönetmeni
   1
 Görüntü Yönetmeni
   1
 Kurgucu
   1
 Ses Mühendisi
   1
 Mekân Yoğunluğu
   1
 Laboratuvar
   1
 Türkçe Çekim Dili
   3

g) Yarışmaya, filmin yasal sahibi başvuruda bulunabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru
formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır.

h) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan

gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

i) Filmler 35mm.’lik, optik sesli sinema makinelerinde ya da dijital çekilmiş ise HD formatında stereo

ses kayıtlı, tecimsel sinemalarda gösterime uygun olarak hazırlanmalıdır.

j) Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim açısından uygun koşulları taşıması gerekmektedir.

Ön izleme kopyası ile yarışmaya kabul edilmiş olan filmler, teknik açıdan uygun değilse, içerisinde
bozuk, yıpranmış vb. gibi gösterim kalitesini etkileyecek problemler saptanırsa, filmlerin Ulusal
Uzun Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına festival yönetimi karar verir ve gerekli
gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.

k) Filmlerin, resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olması,

yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak televizyon dizisi olarak hazırlanmış bölümlü filmler yarışmaya
kabul edilmezler.

l) Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, verdikleri gazete ilanlarında ve

film afişlerinde, aldıkları ödülü, festivalin logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.

m) Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının son teslim tarihi 01 Kasım 2013

Cuma günüdür.

n) Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri filmlerini, festivalin başlangıç tarihi olan 15 Kasım 2013

tarihinden 30 gün önce yazılı bir belge ile festival yönetimine başvurmak koşuluyla çekebilir.
o) Yarışmaya kurmaca filmler katılabilir. Ancak, kurmaca ve uzun metraja uygun nitelikleri taşıyorsa,
bilgisayar destekli görsel animasyonlu filmler de katılabilir.

p) Festival yönetimi, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına

sahiptir.

r) Ön jüri tarafından izlenerek yarışmaya uygun görülen filmler, 2013 Ekim ayında düzenlenecek

olan basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinden duyurulacaktır. Ön elemeyi
geçemeyen film sahiplerine, ön elemeyi geçemedikleri bilgisi elektronik posta yoluyla bildirilecektir.
s) Yarışmaya kabul edilen filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibi, festival yönetiminin belirlediği sayıda
ve tarihlerde festivale davet edilir. Filmlerin ekipleri filmlerinin gösterimlerine, galalarına, söyleşilere,
açılış ya da kapanış törenlerine, basın toplantılarına, özel medya röportajlarına katılarak filmlerini
temsil eder.

t) Filmler ana jüriye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa

göre sunulur. Yarışmaya kabul edilen tüm filmler aynı salonlarda gösterileceğinden, gösterimler
sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde
bulunulamaz.

u) Ön jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan filmler, festival yönetimince yarışma dışı

gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi, filminin yarışma dışı programda gösterilmesini
istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

v) Eser sahipleri www.malatyafilmfest.org.tr adresinden indirebilecekleri ya da Festival Merkezi’nden

temin edebilecekleri Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup imzalayarak; aşağıda istenen
materyallerle birlikte, son başvuru tarihine kadar Festival Merkezi’ne ulaştırmalıdır.

1. Filmin künyesi (Türkçe ve İngilizce)

2. Filmin özeti (Türkçe ve İngilizce)
3. Filmin eser işletme belgesi
4. Yönetmenin biyografi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
5. Filmin teknik bilgilerini ve rol dağılımını gösteren jenerik metni
6. Filmden 10 adet fotoğraf (TIFF, CMYK formatında, 300 DPI)
7. Yönetmenin fotoğrafı (TIFF, CMYK formatında, 300 DPI)
8. Filmin dijital ortamda afişi (TIFF, CMYK formatında, 300 DPI)
9. Filmin 10 adet basılmış afişi
10. Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
11. Filmin timecode’lu İngilizce diyalog listesi (elektronik ortamda) (Türkçe ve İngilizce dışında
başka bir dilde çekilmiş ise ayrıca timecode’lu Türkçe diyalog listesi)
12. Ön jüri değerlendirmesi için, filmin 10 adet DVD ya da HD/Bluray kopyası (Film, Türkçe
dışında herhangi başka bir dilde çekilmiş ise ön jüri değerlendirme kopyalarında Türkçe altyazı
olmak zorundadır.)
13. Filmin müzikleri
14. Filmin DVD ya da CD içinde “720/1080 .mkv”, “.avi” ya da “.mov” görüntü formatındaki
fragmanı (Fragman üzerinde herhangi bir logo, timecode, yazılı ibare ya da altyazı olmamalıdır)
y) Filmin CD ve DVD kopyalarının üzerine anlaşılır şekilde yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi
ve yapım tarihi yazılmalıdır.
z) İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır.
Bu nedenle istenen bu belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.

5. ÖZEL KOŞULLAR

a) Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 8 filmin başvuru yapmış ya da ön elemeyi geçmiş
olması gereklidir.
b) Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince
doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk
başvuru sahibine aittir.
c) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
d) Yarışmaya katılan filmler, festival günleri içinde en çok 3 (üç), ödül kazanan filmler ise en çok
4 (dört) kez, ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine
herhangi bir ücret ödenmez.
e) Filmler, festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, festival yönetimi,
eser sahibi ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
f) Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer
sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları
haberdar etmek, başvuru sahibi film yapımcısının sorumluluğundadır.

6. ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

a) Ödüller Ulusal Uzun Film Yarışması’nın ana jürisi tarafından belirlenir.
b) Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:

1. En İyi Film 75.000 TL + Kristal Kayısı Ödülü

2. En İyi Yönetmen 15.000 TL + Kristal Kayısı Ödülü

3. En İyi Kadın Oyuncu 10.000 TL + Kristal Kayısı Ödülü

4. En İyi Erkek Oyuncu 10.000 TL + Kristal Kayısı Ödülü

5. En İyi Senaryo Ödülü 10.000 TL + Kristal Kayısı Ödülü (özgün ya da uyarlama)

c) Jüri gerekli gördüğü durumlarda “Jüri Özel Ödülü” adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin
artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir
kişiye verilir.
d) En İyi Film Ödülü filmin yapımcısına verilir.
e) En İyi Yönetmen, En İyi Kadın, En İyi Erkek ve En İyi Senaryo ödülleri bu dallarda aday olan
sanatçılara verilir.
f) Kristal Kayısı Ödülleri festivale katılan filmin ya da sanatçıların temsilcilerine verilir. Ancak para
ödülü, gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.
g) Yarışmaya katılan filmlerde görev üstlenmiş sanatçıların yabancı uyruklu olması, ödül almasına
engel değildir.
h) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermek
zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak
bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödülü verilmez.
i) Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme
ve Tanıtma Vakfı tarafından en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar ödenir.

7. TAŞIMA VE SİGORTA

a) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından, festival süresince festival yönetimi sorumludur.
b) Sigorta, filmlerin 35mm kopyalarının ya da HD bantların, festival komitesince teslim alındığı
andan festivalin sona ermesine müteakip bu filmlerin sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim
edilmesine kadar geçecek süre zarfında, söz konusu filmlerin şehir içinde bir yerden başka bir
yere taşınması şartını kapsar.

c) Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları

festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyanın kaynağına teslim ediliyorsa
festival tarafından karşılanır. Eğer filmin kopyası başka bir festivalle paylaşılacak ise sadece
tek yön navlun festival tarafından karşılanır.

d) Filmlerin 35mm kopyaları ya da HD bantları, festival bitimini izleyen 3 hafta içinde gönderilir.

Kopyaların teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan festival yönetimi sorumlu
değildir.

8. JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI


A) ÖN JÜRİ

a) Ana jürinin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, festival yönetimi tarafından belirlenmiş
ön jüri seçer.
b) Ön jüri üyeleri 3 (üç) kişiden az olmamak koşuluyla daha fazla sayıda olabilir.
c) Ön jüri üyelerinin adları festival basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur.
d) Festival yönetimi ön jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden,
sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler arasından
seçebilir.
e) Ön jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilir.
f) Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi
ön jüri toplantılarında görevlendirebilir.
g) Ön jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda
ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
h) Ön Jüri, değerlendirme sonucunda yarışmaya aday gösterilen filmlerin listesini, imzaladıkları
tutanakla birlikte festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları, festival yönetimi açıklayana
kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
i) Ön jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle yükümlüdür. Filmleri tek olarak izleyebileceği gibi, festival
yönetiminin belirleyeceği tarihlerde toplu olarak da izleyebilir.
j) Ön jüri üyeleri filmin sanatsal ve yaratıcı niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve
teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınamaz.
k) Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. ön jüri üyesi olamaz.
l) Ön jürinin yargısı kesindir.

B) ANA JÜRİ

a) Ana jüri üyeleri 5 (beş) kişiden az olmamak koşuluyla daha fazla sayıda olabilir.
b) Ana jüri üyelerinin adları festival basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur.
c) Festival yönetimi ana jüri üyelerini Türkiye’den veya yurtdışından, festival yönetimi içinden,
sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından,
film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin
olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.
d) Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. ana jüri üyesi olamaz.
e) Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi
ana jüri toplantılarında görevlendirebilir.
f) Ana jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda
ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
g) Ana jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
h) Ana jüri başkanı festival yönetimince belirlenir. Ancak jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden
birini de başkan olarak seçebilir.
i) Ana jüri üyeleri filmin sanatsal ve yaratıcı niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve
teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınamaz.
j) Ana jüri kararlarını salt çoğunlukla verir. Bütün üyelerin, başkan dâhil 1 (bir) oy hakkı vardır.
k) Ana jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanağını, en geç 20 Kasım Çarşamba
saat 24.00’a kadar festival yönetimine teslim etmekle ve festival yönetimi açıklayana
kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
l) Ana jüri festival yönetiminin onayı dışında ödül vermeme, ödülleri paylaştırma ya da yeni bir
kategoride ödül koyma yönünde bir karar alamaz. Tüm kategorilerde ödülleri belirlemekle yükümlüdür.
Ancak gerekçeli kararda bu durumu belirtebilir.
m) Ana jürinin yargısı kesindir.

9. GENEL KOŞULLAR
a) Yarışmaya başvuru yapmış tüm eser sahipleri başvuru formunu imzalayarak, başvuru formunda
ve bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılır.
b) Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi festival yönetimine
aittir.
c) Yarışmaya katılmış ya da ön elemeyi geçemeyerek yarışma dışı kalmış filmlerin, gösterim kopyaları hariç tüm materyalleri, hiçbir şekilde iade edilmez ve festival yönetiminde kalır.
d) Bu yönetmelik festival yönetiminin onayıyla 01 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
e) Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.
f) Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından
yarışma dışı bırakılabilir.
g) DVD/Bluray olarak ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak post-prodüksiyonu devam ettiği için festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler,
yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Festival yönetimi bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka
filmi yarışmaya alabilir.
h) Yarışma yönetmeliğinde ve başvuru formunda istenen tüm materyaller, festivalin Ulusal Uzun
Film Yarışması Koordinasyon Merkezi’nin aşağıdaki adresine gönderilmelidir.

Taylan Burak Yılmaz

Malatya Uluslararası Film Festivali
Atilla Mahallesi Mevlana Caddesi Aktaş Toki 2.Etap 214/B No: 19 Altındağ/ANKARA
adresine gönderilmelidir.

10. YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı’na aittir. Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMA KOORDİNASYON MERKEZİ

Beyhan Büyükyıldız
Ulusal Uzun Film Yarışma Koordinatörü
Tel: +90 533 310 21 57

E-Posta: b.buyukyildiz@gmail.com ulusalyarisma@malatyafilmfest.org.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder